Hafan

Mae llynnoedd, arfordir, tir a môr Ynys Môn yn gyfoeth o gynnyrch o’r ansawdd uchaf.

Mae’n haws nag erioed o’r blaen i’n tai bwyta allu cael gafael ar y cynhwysion gorau yma ar garreg eu drws. Mae ein siopau bwyd a delis yn gorlifo ag amrediad heb ei ail o gynnyrch lleol fel y gallwch chi fynd â blas o Fôn adref gyda chi.

Boed yn ymweld â’r Ynys am y tro cyntaf, yn hen ffrind iddi neu yn frodor ohoni, rydym yn gobeithio y bydd y wefan hon yn eich helpu i ddarganfod a phrofi uchafbwyntiau mwyaf blasus Ynys Môn.

Slamiau Bwyd yr Haf

Mae nifer o Slamiau Bwyd yn digwydd yn ystod Mehefin, Gorffennaf ac Awst – gweler ein tudalen ‘digwyddiadau‘ am fanylion.

Cyfle gwych

Mae Tavern on the Bae, Parc Dewi Sant yn chwilio am

Rheolwr Bar/Dyletswydd

i ymuno a ein tîm deinamig. Mae’n rhaid i ymgeisydd gael lletygarwch yn rhedeg drwy eu gwythiennau, ond gyda diddordeb mewn gweithio i’r safonau uchaf ac yn cael ei yrru gan dyfiant.

Pecyn ardderchog ar gyfer yr ymgeisydd cywir. Anfonwch C.V a llythyr at hazeljohnsonollier@me.com.